دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

بزرگترین رزمایش نظامی جهان


بزرگترین رزمایش نظامی جهان در نیمه سال ۲۰۰۵ در چین برگزار خواهد شد. این مانور نظامی با شرکت انبوه نیروهای مسلح روسیه و چین صورت خواهد گرفت که در آن از انواع موشک، زیر دریایی و هواپیما و ابزار های پیشرفته الکترونیک و ماهواره استفاده خواهد شد. این نخستین رزمایش مشترک روسیه و چین در طول تاریخ است که برنگرانی رقبای جهانی آنها افزوده است. چین و روسیه در سه سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ بمانند دهه ۱۹۵۰ به یکدیگر نزدیک شده و به صورت متحد نظامی ـ اقتصادی درآمده اند و دیگر، مانند گذشته اختلاف مرزی ندارند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز