دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

کشف کردن درون


بچه‌ها معمولاً با نگاه جسورانه‌ای دنیا را می‌بینند. آنها می‌توانند نسبت به چیزهائی که از دید رشد یافتهٔ ما خیلی عادی است، به شدت هیجان‌زده و شگفت‌زده شوند. آن دختر بچه‌ای را که در درون شما است، دوباره بیدار کنید و قدری شگفتی را به زندگی خود برگردانید.
بعضی از خاطرات شیرین کودکی را بازآفرینی کنید: بروید و یک شربت آبلیمو بنوشید، الاغ‌سواری کنید، روی یک دسته علف خشک بنشینید، تیله بازی کنید؛ به بازار مکاره (جمعه بازار) بروید و بوی آبنبات تازه را احساس کنید و حتی بخرید و آن را بخورید!...
وقتی به یک خوراکی بچگانه گاز می‌زنید، آن کودکی می‌شوید که در درون شما است.
هر روز دست کم یک کار کودکانه انجام دهید، با این کار، تجربه در درون شما رشد خواهد کرد.
منبع : مطالب ارسال شده