یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

کپور علفخوار


نام انگلیسی : grass cap
نام علمی : ctenopharyngodon idon idella
نام محلی : آمور ، علفخوار
خانواده : cyprinidae
کد: cy .ci .۲
مشخصات:
● مشخصات مورفولوژی:
▪ فرم ورنگ بدن : بدن این ماهی کشیده و از طرفین پهن می‌باشد رنگ پشت بدن تیره ، پهلوها روشنتر و شکم سفید می‌باشد.
▪ باله : باله پشتی موازی باله شکمی و کوتاه می باشد باله پشتی در در ماهی علف خورا دارای ۳ شعاع سخت و۷ شعاع نرم و باله مخرجی آن دارای ۳شعاع سخت و ۸ شعاع نرم می باشد
▪ فلس :دارای فلس می‌باشد ونوع فلس آن سیلکوئیدی وتعداد آن بر روی خط جانبی ۴۵-۴۲ ودربالا و پایین خط جانبی۷- ۵/۶ می‌باشد.
▪ دندان : دارای دهان زیرین و تحتانی می باشد و دندان حلقی۲ ردیفی به فرمول (۵۰۲-۲۰۴ ) ،(۴۰۲- ۲۰۴)، (۴۰۲ -۲۰۵ ) می‌باشد وهمچنین مفرس شیار دار است.
▪ طول : بیشینه طول ۱متر و وزن آن۳۲Kg و میانگین اندازه آن cm۵۷ و وزن آن ۶/۳ kg و طول استاندارد این ماهی cm ۵۷ می‌باشد.
▪ سایر مشخصات : این ماهی فاقد سبیلک است . آبششی در این ماهی کوتاه و پهن می باشد . و تعداد خارهای آبششی بر روی اولین کمان ۱۲ خار می باشد (Gr)
● مشخصات بیو لوژی :
▪ مکان زندگی : این ماهی در رودخانه های با جریان سریع زندگی می کند زادگاه اصلی این ماهی کشور چین است.
▪ تغذیه :لاروها در ابتدا از مواد غذایی موجود در کیسه زرده خود تغذیه می کنند و هنگامیکه به طولmm ۶-۷ رسیدند تغذیه فعال خود را آغاز می کنند . بچه ماهیان از جلبک ها و سپس از گیاهان آبزی وهمچنین لاروها شیر ونومیده و بی مهرگان و سخت پوستان تغذیه می کنند .
▪ پراکنش : پراکنش این ماهی در ایران بیشتر در رودخانه‌های ورودی و خروجی و گسترده‌های آبی تالاب انزلی ودر رودخانه سفید رود از مصب تا سد سنگر دیده می‌شود.
▪ تولید مثل : تخم ریزی در رودخانه‌های سیلابی با آب گل آلود و بستر پوشیده از سنگ ریزه به صورت دسته جمعی می‌باشد تخم ریزی از خرداد ماه هنگامیکه دمای آب (c۲۹-۲۷) رسید صورت می‌گیرد. نرها در (۴-۶) سالگی و ماده‌ها در سن (۶-۷) سالگی بالغ می شوند تعداد تخمها (۵۰۰-۲۰۰ ) هزار عدد بوده و به قطر (۵/۰-۲/۱) mm می‌باشد دوره آلوباسیون ۵/۱ روز است.
▪ سایر مشخصات:
▪ ارزش اقتصادی : این ماهی از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار است و برای جلوگیری از رویش شدید گیاهی در کانال یا آب بندانهای طبیعی استفاده می‌شود بعلاوه تکثیر وپرورش مصنوعی ماهی علفخوار جهت تامین پروتئین یارهاسازی در آب بندانهای طبیعی در اروپاه و آسیا مرسوم شده است .
۱- فلس سیلکوئیدی (دایره ای ) ۲- دندان حلقی ۳- فاقد سیبیلک ۴- تخمگزار ۵- طول روده بلند ۶- علفخوار ۷- ارزش اقتصادی ۸- ماهیان پرورشی ۹- باله دمی هوموسرک
منبع : مرکز آموزش عالی میرزا کوچک خان گیلان