دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا


پاسخ به مسائل جنسی زنان


پاسخ به مسائل جنسی زنان
نویسنده : جاودانی، نیاز,فولی، سالی,کوپ، سالی,سوگرو، دنیس
شماره کنگره : ۲پ۹ف/ ۲۹ HQ
شابک : ۹۶۴-۷۱۰۸-۳۱-۱
رده دیویی : ۳۰۶.۷۰۸۲
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۱۳
تعداد صفحه : ۲۴۰
نوبت چاپ : ۲