یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا


بحران آسیای جنوب شرقی: ریشه‌ها، درس‌ها و چشم انداز


بحران آسیای جنوب شرقی: ریشه‌ها، درس‌ها و چشم انداز
نویسنده در این مقاله پس از بحث مختصری در مورد نقش و جایگاه صندوق بین المللی پول ٬ سپس به نقش این نهاد در گسترش تجارت بین المللی و توجیه برنامه های آزادسازی پیشنهادی این نهاد و توصیه های سیاستی آن در مورد تثبیت و تقویت نرخ ارز در کشورهای آسیایی می پردازد. و در نهایت به بحث پیرامون واکنش صندوق بین المللی پول در قبال بحران آسیا و تحول نقش این نهاد بین المللی می پردازد.
صندوق بین المللی پول از آغاز تأسیس آن در سال ١٩٤٦ همواره در برابر تحولات اقتصادی جهان واکنش نشان داده است. اما در برابر بحران آسیا چه گامهایی برداشته می شود. بحران آسیا نگاههای زیادی را به سمت صندوق بین المللی پول معطوف کرده است.
منبع : مديريت پژوهش،توسعه و مطالعات اسلامي