پنجشنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 23 May, 2024
مجله ویستا

محمدشاه ربابی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده هفتم و هشتم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: موسیقیدان و نوازنده
از موسیقیدانهای قدیم ایران است که اختراع چهارضرب را به او نسبت داده‌اند. چون چهار ضرب را عبدالقادر مراغی (وف ۸۲۸ق) در "مقاصد‌الالحان" ذکر کرده بنابراین او پیش از عبدالقادر مراغی می‌زیسته است.
منبع : مطالب ارسالی