چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

۶ مرداد ـ ۲۸ جولای ـ روزی که جنگ جهانی اول آغاز شد


۶ مرداد ـ ۲۸ جولای ـ روزی که جنگ جهانی اول آغاز شد
۲۸ ژوئیه ۱۹۱۴ امپراتوری اتریش به صربستان اعلان جنگ داد و به این ترتیب جنگ جهانی اول آغاز شد زیرا كه روسیه به كمك كشور همنژاد خود صربستان شتافت و آلمان نیز برای دفاع از همنژادان اتریشی خود در برابر روسیه وارد جنگ شد و ....
جرقه جنگ جهانی اول در ۲۸ ژوئن ۱۹۱۴ كه گاوریلو پرینسیپ وطندوست صرب در شهر سرایوو ولیعهد اتریش، گراندوك فرانتس فردیناند و زنش را ترور كرده بود زده شده بود و در این فاصله، ارسال اولتیماتوم های اتریش به صربستان ادامه داشت. اروپا از سالها قبل از این با تشكیل اتحادیه های نظامی دوگانه برای جنگ آماده می شد كه مورخان این دوره را «دوران صلح مسلح» نوشته اند. رقابت قدرت های اروپایی بر سر استعمار سایر كشورها باعث دشمنی آنها شده بود زیرا كه آلمان دیرتر از دیگران پا به میدان استعمار گذارده بود و سهم خواهی می كرد.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز