دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 27 May, 2024
مجله ویستا


احساسات


احساسات
یک سئوال می تواند احساسی را تغییر دهد. وقتی که ما به دنیا می آییم مغز ما تقریبا خالی از هرگونه اطلاعات و برنامه است. هیچ نوزادی قادر به خواندن و نوشتن و یا حل مسائل ریاضی نیست.
این قابلیت ها را ما در طول زندگی و به دنبال برنامه های آموزشی و تمرین به آنها می آموزیم. احساسات، چیزهایی مانند ناامیدی، خشم، حسادت، احساس گناه، احساس درماندگی و غیره احساساتی هستند که کودک در طول زندگی خود و بنابر تجربه هایی که می کند با آنها آشنا می شود.
این احساسات چیزهایی هستند که ما در طول زندگی مانند خواندن و نوشتن یاد می گیریم، آنها را به شکل افکار افسرده کننده در مغزمان ذخیره می کنیم و به شکل موضع نسبت به این و آن چیز در روابط خود با دیگران و با خودمان از آنها استفاده می کنیم.
همه ما انسانها در طول شبانه روز با خود گفتگوهای درونی می کنیم. مضمون این گفتگوها روشن کننده مواضع ما نسبت به خودمان است.
با هوشیار شدن به مضمون این گفتگوها می توان دریافت که افکار اتوماتیکی که یادگرفته ایم چه چیزهایی هستند. با هوشیار شدن بر این افکار و اقدام با برنامه برای تغییر مضمون این گفتگوهای درونی می توان نوع این احساسات را تغییر داد.
یک راه بسیار ساده برای تغییر موضع مان در این گفتگوها سئوال کردن از خود است. بوسیله سئوالاتی که از خود می کنیم مسیر افکاری را که داریم و از آنها در گفتگوهای درونی استفاده می کنیم تغییر می دهیم و به این وسیله احساساتی را که در ما در جریان است.
در اینجا سئوالاتی آمده اند که هر کدام به موقعیت های مختلفی برمی گردند که در آنها احساس خوشایندی داشته اید.
این سئوالات کمکی هستند برای اینکه در مواقع فشار امکان فکر کردن به چیزهای دیگری را به خود بدهید. هر سئوال را به دقت بخوانید و برای هر کدام حداقل سه جواب پیدا کنید.
با اینکار درخواهید یافت که احساسات ناخوشایندتان اگر چه از بین نرفته اند ولی بسرعت کم رنگ تر می شوند و از فشار آنها در این لحظه کاسته می گردد. طبیعی است که اینکار یک نوع خودیاری اولیه و ساده است.
▪ در این لحظه چه چیزهای خوشایندی برایم وجود دارند؟ اگر می خواستم و امکانش هم برایم وجود می داشت چه چیزهایی می توانستند مرا در این لحظه شاد بسازند؟
▪ به چه چیز بخصوصی در خودم و در زندگی ام افتخار می کنم؟ اگر می خواستم و امکانش هم برایم وجود داشت به چه چیز بخصوصی می توانستم افتخار کنم؟
▪ نسبت به چه چیزی در حال حاضر قدردان هستم؟ اگر می خواستم و امکانش هم برایم وجود داشت نسبت به چه چیزی قدردان بودم؟
▪ چه کسانی را دوست دارم و چه کسانی مرا دوست دارند؟ اگر می خواستم و امکانش هم برایم وجود داشت چه کسی را دوست می داشتم و چه کسی مرا دوست می داشت؟
▪ چه چیزی مرا به وجد می آورد؟ اگر می خواستم و امکانش هم برایم وجود داشت چه چیزی می توانست مرا به وجد بیاورد؟
▪ دوست داشتم در حال حاضر پیش چه کسی باشم؟
▪ چه کارهایی را با اشتیاق کامل انجام می دهم؟
▪ آخرین باری که شهامت خودم را تجربه کردم کی و در کجا بود؟
▪ در چه محیط هایی احساس آرامش و راحتی خاصی می کنم؟
منبع : روزنامه ابتکار