دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا


ژئوپلیتیک قفقاز و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران


ژئوپلیتیک قفقاز و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
نویسنده : افشردی - محمدحسین
محل نشر : تهران
تاریخ نشر : ۱۳۸۱/۱۲/۱۴
رده دیویی : ۳۲۰.۱۲۰۴۷۵
قطع : رقعی
جلد : گالینگر
تعداد صفحه : ۵۵۲
نوع اثر : تالیف
زبان کتاب : فارسی
شماره کنگره : DK۵۰۹/ف‌لا۷ژ۹
نوبت چاپ : ۱
تیراژ : ۳۰۰۰
شابک : ۹۶۴-۵۹۳۵-۵۱-۲

نگارنده کتاب, براساس تحلیل ژئوپلیتیکی, سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز را نقد و بررسی نموده طی آن دو نکته را خاطر نشان می‌کند که عبارت‌اند از :ضعف توجه به عوامل ژئوپلیتیکی در تدوین سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز, و ضعف سامان‌دهی در دستگاه سیاست خارجی ایران . فصل نخست کتاب, تحلیل مختصری است بر نظریه‌ها, دیدگاه‌ها و مفاهیم ژئوپلیتیک و سیاست خارجی .در فصل دوم عوامل ژئوپلیتیکی قفقاز بررسی می‌شود .فصل سوم به بررسی روابط ایران با کشورهای منطقه قفقاز اختصاص دارد .فصل چهارم مربوط به تجزیه و تحلیل یافته‌ها و ارزیابی فرضیه‌های تحقیق است .در فصل پنجم الگوهای مناسب برای سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز (در سه کشور آذربایجان, ارمنستان و گرجستان) پیشنهاد می‌شود . فهرست اعلام, فهرست منابع و فهرست نقشه‌ها در انتهای کتاب آمده است . نویسنده در بخشی از کتاب یادآور می‌شود ...' :مروری بر نتیجه بررسی فرضیه‌های چهارگانه مرتبط با بررسی سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز نشان می‌دهد سیاست خارجی ایران از این جهات توفیق زیادی نیافته است . در بررسی فرضیه‌ها تایید شد که توجه کافی نسبت به منطقه قفقاز به عمل نیامد, از عوامل ژئوپلیتیکی منطقه برای تدوین و اجرای سیاست خارجی متناسب با منطقه بهره‌برداری کامل صورت نگرفته و نهایتا میزان تاثیرگذاری بازیگران و حوادث منطقه در سیاست خارجی ایران به درستی محاسبه و لحاظ نشده است .'