یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

تمرکز روی بالاترین اولویت ها


تمرکز روی بالاترین اولویت ها
انسان غیر متمرکز در همه امور ناپایدار است.
اگر این عادت را در خود پرورش دهید که در کارها تعیین اولویت و سپس تمرکز کامل کنید، قادر خواهید بود عملاً در هر کاری موفق شوید. این راهبردی است که علت اصلی درآمد بالا، تولید ثروت و استقلال مالی هزاران و حتی میلیون ها نفر از مردم بوده است.
توانایی شما در جهت تعیین مهم ترین فعالیت و سپس تمرکز بر روی آن تا به انجام رساندن کامل آن نشان دهنده ی اراده، انضباط و شایستگی شماست. اگر بخواهید به موفقیت های بزرگ دست یابید این مشکل ترین و در عین حال مهمترین عادت است.
با تمام قوا بر روی یک کار یا در واقع مهم ترین کار تمرکز کنید و آن را رها نکنید تا اینکه صد در صد به اتمام برسد. با پشتکار و بدون حواس پرتی، خود را برای تکمیل آن تحت فشار قرار دهید. به زودی در کارهایتان به عملکرد عالی عادت خواهید کرد. سپس این عادت در شما رسوخ کرده و عملاً موفقیت های بزرگ را در زندگی برایتان تضمین می کند. همین عادت به تنهایی می تواند از شما یک میلیونر خودساخته بسازد.
● تمرین عملی
مهم ترین کاری را که هم اکنون در جهت دست یابی به مهم ترین هدفتان می توانید انجام دهید شناسایی کنید و خود را وادار سازید که فقط به همین کار بپردازید تا اینکه صد در صد تکمیل شود. این توانایی که بتوانید این کار و فقط همین کار را انجام دهید می تواند زندگی تان را نتحول کند.

برایان تریسی-۲۱ رمز موفقیت میلیونرهای خودساخته
منبع : زندگی دوست داشتنی