دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

از چه موقع باید برای معاینه چشم های خود مراجعه نماییم ؟


از چه موقع باید برای معاینه چشم های خود مراجعه نماییم ؟
بهتر است همه بچه ها قبل از سه سالگی معاینه شوند و بعد از آن لازم است تا معاینات چشمی هر شش ماه یکبار تا سه سالگی تکرار گردند از سه تا ۲۵ سالگی تکرار سالیانه معاینات ضرورت دارد و بعد از آن تا چهل سالگی در صورت عدم وجود مشکل می توان هر دو سال یکبار برای انجام معاینات چشمی مراجعه نمود . بعد از چهل سالگی و شروع پیرچشمی نیز میتوان سالی یکبار معاینات را تکرار نمود .
منبع : واحد مرکزی خبر