دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

اختلال استرس پس از ضربه عاطفی


اختلال استرس پس از ضربه عاطفی
اختلال استرس پس از ضربه(PTSD) یك عارضه روانی است كه در آن فرد پس از قرار گرفتن در معرض حادثه‌ای بسیار دردناك یا تكان دهنده مرتبا آن را در دهن خود دوباره تجربه می‌كنند.
PTSD همان اختلالی است كه سربازان در جبهه‌های جنگ پس از حوداث وحشت ‌آور مانند بمباران‌های شدید به آن دچار می‌شوند و در افواه به آن موج‌گرفتگی می‌گویند.
حادثه دردناك مرتبا در ذهن مبتلایان تكرار می‌شود. این بیماران كه ممكن است در هر سنی باشند دچار حالت فلاش بك، یادآوری خاطرات دردناك، یا كابوس درباره رویدادی می‌شوند كه آنها را به وحشت انداخته بود.
انجمن ملی بهداشت روانی آمریكا می‌گوید این دوره‌های تجربه ذهنی مجدد حادثه ممكن است ماه‌ها و سال‌ها پس از حادثه تكرار شود. سایر علائم PTSD ممكن است شامل افسردگی، اضطراب، اشكال در به خواب رفتن، فقدان هیجانات، تحریك‌پذیری و عصبانیت باشد.
حوادث آغازكننده PTSD ممكن است مورد سوءاستفاده قرار گرفتن، تجاوز، پیكارهای نظامی، فجایع طبیعی یا مصنوعی و سوانح باشد.
بسیاری از مبتلایان به PTSD دوره‌هایی را تجربه می‌كنند كه در آن شخص یا شیئی از آن حادثه تكان‌دهنده را دوباره به یاد می‌آورند یا خود را دوباره در معرض آن می‌بینند. این دوره‌ها ممكن است با احتمال بیشتری د رحول و حوش سالگرد حادثه بروز كند.
منبع : روزنامه همشهری