چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا


قبح طلاق و جدائی انداختن بین زن و شوهر


قبح طلاق و جدائی انداختن بین زن و شوهر
شاید هر کسی در مورد قبح طلاق و جدائی زن و شوهر چیزهائی شنیده باشد ،اما گاهی این طلاق و جدائی واسطه هائی دارد ،یعنی مادر دختر ، مادر پسر ، وکیل و . . . با بوجود آوردن شرایط خاص عوامل موثر در بروز طلاق و جدائی هستند .
در ابتدای هر اختلافی ممکن است مساله زیاد بغرنج نباشد و و هر زوجی میتوانند با هم اختلاف نظرهائی داشته باشند .اما در این میان افرادی که بنوعی منافع یا حقارتها و ضعفهای درونی و شخصیتیشان آنها را به جهتگیریهای خاص تشویق میکند باعث میشوند زوجهای جوان واقعاً به این نتیجه برسند که برای هم ساخته نشده اند و از هم متنفر شوند و یا اینکه بخاطر رفتارهای نادرست گذشته خودشان روی بازگشت به زندگی مشترک نداشته باشند و طلاق را تنها راه چاره ببینند .
اقداماتی که به اسم حقوق و قانون در حیطه خانواده صورت میپذیرد گاهی چنان شرم آور و غیر انسانیست که انسان نمیداند نام این اقدامات را چه میتوان گذاشت .
وقتی زن جوان کدورتهایی از شوهر خود دارد پیش کشیدن حقوق قانونی او که بلحاظ انصاف دریافت یکجای آن جای سوال دارد چه معنائی بجر تحقیر طرف مقابل و اختلاف و جدائی میتواند داشته باشد .
زمانی که دختر را باید به سمت وظایف انسانی و درست زندگی راهنمائی کرد به او یاد داده می شود که بله کار تو درست است اگر الآن رو بدهی پررو میشودو یا وقتی به پسر جوان گفته میشود نباید به زن رو داد و گربه را باید دم حجله کشت زندگی او را به چه سمتی راهنمائی میکنیم .آیا اینها معنای بردباری و گذشت و صبر برای محکمتر شدن بنای زندگی و خانواده است ؟
● قسمتی از یک زندگی :
ـ مادر زن خطاب به داماد: من اجازه نمیدم دخترم به خانه تو بیاد
ـ مادر زن خطاب به داماد:حق نداری برای ملاقات با دختر من به خانه ما بیائی
ـ مادر زن خطاب به دختر : اگر به خانه شوهرت(شوهر عقدی) بروی جهیزیه ای در کار نیست
ـ مادر زن خطاب به دختر : اگر به خانه شوهرت رفتی و با هم اختلاف پیدا کردید فکر کن پدر و مادرت مرده اند و حق بازگشت نداری
▪ مدتی بعد وقتی مشکلات حسابی زیاد شد
ـ مادر زن خطاب به دختر: البته من نمیخواهم در زندگی تو دخالت کنم و بهر حال تصمیمگیری با خود توست ولی من صلاح نمیدانم این وصلت به انجام برسد اما درکل خود تو هستی که باید تصمیم بگیری .
ـ دختر : من طلاق میخواهم .
و مدتی بعد طلاق . . .
● قسمتهائی از اقدامات یک وکیل :
ـ موضوع : عدم تمایل دختر به ادامه زندگی تقاضای طلاق قبل از عروسی و درخواست نصف مهریه و کل نفقه ایام گذشته
ـ وکیل زوجه :دادخواست برای دریافت مهریه + نفقه + طلاق عسر و حرجی
ـ رای دادگاه :نفقه تعلق نمیگیرد حق طلاق ندارد اما مهریه حق زن است
ـ شکایت ترک انفاق از طرف وکیل زوجه و تقاضای زندانی کردن شوهر
ـ رای دادگاه :مرد جرمی مرتکب نشده قرار رد خواسته صادر میشود
ـ وکیل زوجه : با نامه ها و اظهارنامه ها و ارسال مامورین کلانتری اقدام به بازی گرفتن آبروی شوهر میکند .
ـ وکیل زوجه: شکایت دوباره ترک انفاق و تقاضای زندان برای شوهر
ـ رای دادگاه: قرار رد خواسته ، مرد جرمی مرتکب نشده است
بعد از مدتی وکیل می‌گوید: البته اگر مایل به زندگی هستید بیائید و با هم مصالحه کنید و زندگی کنید میل خود شماست اما بنظر نمیرسد کار درستی باش. مدتی بعد طلاق توافقی بدون مهریه اینها دو داستان بودند ولی داستانهای واقعی مثل این هر روز تکرار میشوند .
عَن النبیِّ (ص) قال:وَ مَن عَمِلَ فی فُرقهٍٔ بَینَ امرَأهٍٔ وَ زَوجِها کانَ عَلیهِ غَضَبُ اللهِ وَ لعنَتهُ فی الدُّنیا وَالآخِرَهِٔ وَ کانَ حقاً عَلی اللهِ أن یُرضِخَهُ بألفِ صَخرَهٍٔ مِن نار وَ مَن مَشی فی فَسادِ ما بَینَهُما . . . (وسائل جلد ۱۴ ص ۲۷) پیغمبر (ص) فرمود :کسی که کاری کند که بین زن و شوهری جدائی افتد و به طلاق رسد،خشم و لعنت خدا در دنیا و آخرت بر او باشد و سزاوار است که خدا او را با هزار سنگ آتشین سنگباران کند، و کسی که بین زن و شوهر فساد کند ،ولی به طلاق نرسد، غضب و لعنت خدا در دنیا و آخرت بر اوست و از نظر کردن به وجه خدا محروم میگردد .
منبع : سایر منابع