پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا

شیخ عبدالحسین سردادور تبریزی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س چهاردهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خواننده
از خوانندگان ماهری بود که به او بلبلک می‌گفتند. وی از شاگردان اقبال آذر بود و دستگاه سه‌گاه را خوب می‌خواند.
منبع : مطالب ارسالی