دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا


آموزش والیبال


آموزش والیبال
نویسنده : بولمان، جورج,همت‌خواه، محمد
شماره کنگره : ۸آ۹ب/ ۳/ ۱۰۱۵ GV
شابک : ۹۶۴-۵۷۲۳-۰۹-۴
رده دیویی : ۷۹۶.۳۲۵
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۲۵
تعداد صفحه : ۸۰
نوبت چاپ : ۱۱