پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا

کار فوتبال چه زمانی سامان می یابد؟


کار فوتبال چه زمانی سامان می یابد؟
صبر (بلکه تاخیر) فراوان فدراسیون و بهتر بگوییم کمیته انتقالی فوتبال برای شناخت و تعیین سرمربی جدید تیم ملی ایران صدای همه را در آورده و پروژه ای را طولانی ساخته است که هر چند پیچیدگی های خاص خودش را دارد، اما فقط نزد ما ممکن است تا این حد کشدار و کم ثمر باشد و وعده های بی ثمر فراوانی را به بار آورد. در مدتی که ما مشغول چانه زنی بر سر گزینش سرمربی ملی بوده ایم، سایرین این کار را به سامان رسانده و طول مدت رسیدگی شان به این مساله بسیار کمتر از ما بوده است. حتی رویدادی مثل سکته شدید قلبی ایویکا اوسیم، ژاپن را از شناخت و معرفی سریع جانشین این مربی مشهور بوسنیایی باز نداشت و ریتم منطقی به رغم ایجاد چنان مشکل شوکه کننده ای در جامعه فوتبال ژاپن، هرگز این جامعه را ترک نگفت و هر چیزی در سر جای خود نشست. نزد ما این یک واقعه تکراری و ملال آور شده است که جلسه ای در کمیته انتقالی تشکیل شود و در پایان آن همان حرف های تکراری مجددا نقل گردد. در پایان این جلسات همیشه گفته شده که شرایط مربیان مورد نظر بررسی شده، اما در جمع بندی های نهایی یک توافق عمومی برقرار نگشته است و همه چیز سر جای خودش مانده است.
● حرفی مقبول
این که بگوییم عجله باعث انتخاب یک سرمربی احتمالا نامناسب برای تیم ملی خواهد شد و باید از این امر پرهیز کرد، حرف مقبولی است، اما پس از دو، سه ماه کار برای شناخت مربی جدید تیم ملی قرار داشتن در همان نقطه سابق نه نشانگر درایت برای حل و رفع موضوع فوق بلکه کندی چشمگیر در انجام وظایفی است که چارچوب آن مشخص است. به واقع بیش از آن که دور اندیشی را سلاح و تدبیری مناسب در راه تاخیر در انتخاب مربی تیم ملی بدانیم، تاخیر در انجام این کار را باید نشانگر ضعف افرادی دانست که کمیته انتقالی را شکل داده اند، این مساله که تعدادی از اعضای کمیته حافظ منافع سازمان تربیت بدنی و شماری دیگر در تعارض با این منافع هستند، چیزی است که از هر تردیدی دور و مساله ای ثابت شده است، ولی همان بخش «سازمانی» کمیته انتقالی با دور ماندن از کارهای کارشناسی و عدم رعایت اصول مورد تایید فیفا و تصدیق روند کاندیدایی علی آبادی برای احراز پست ریاست فدراسیون فوتبال، در شکل گیری و تحقق این امر و وقوع تاخیر در کارها بیشترین تاثیر و سهم را داشته اند و بدیهی است که وقتی رییس فدراسیون دیر شناخته می شود، مربی تیم ملی نیز دیر شناسایی خواهد شد.
● کمیته پیشکسوتان
از همه جالب تر توضیحاتی است که اعضای کمیته انتقالی در توضیح و توجیه دلایل تاخیر و پی آمدهای آن آورده اند. به گفته آنها چون فلان عضو یا بهمان اعضای کمیته انتقالی کار داشته و به جلسه نیامده اند و چون شرایط پیشنهادی مربیان خارجی قابل قبول نبوده، جلسه به نتیجه نهایی نرسیده و حالا که نرسیده، چه بسا که انتخاب ۵۰ عضو اولیه تیم ملی به یک کمیته متشکل از کارشناسان و پیشکسوتان سپرده شود.این امر به معنای پذیرش و اعلام این اصل است که چون مربیان جدید تیم ملی وقت به اندازه کافی ندارند (و اگر خارجی باشند، شناخت هم ندارند) باید خودمان که اطلاعات بیشتری داریم، کار را ساماندهی و لیست ابتدایی تیم ملی را انتخاب کنیم که شاید در شرایط حاضر تنها راه باقی مانده باشد، اما تاخیری هم که پایه گذار این وضعیت و الزام است، برخاسته از افکاری حرفه ای نیست و نشانی از تخصص و کارایی در کمیته انتقالی ندارد و این سوال را بیش از پیش به اذهان می آورد که کار فوتبال سرانجام کی سامان می یابد؟
وصال روحانی
منبع : روزنامه جوان