دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

محمدحسین مشکین قلم شیرازی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) ۱۲۸۱ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش و خطاط
طراح نقوش و ناخنی‌کار اهل شیراز و معاصر محمدحسین شیرازی کاتب السلطان بود که در کتابت خطوط نیز دست داشت و چند قلم را خوش می‌نوشت. از آثار ناخنی وی: یک قطعه به قلم نستعلیق دو دانگ خوش ، با رقم: "هجدهم شهر ذی‌الحجه الحرام سنهٔ ۱۲۵۶ المذنب محمدحسین الملقب بمشکین‌قلم"؛ تصویر زیبای زن فرنگی به شیوهٔ ناخنی ، بار قم: "محمد حسین شیرازی مشکین قلم ۱۲۷۹"؛ یک مرقع ، که قطعاتی به خطوط سخ و شکستهٔ تعلیق و شکستهٔ نستعلیق و نستعلیق چهار دانگ خوش دارد؛ با رقم‌های: "المذنب‌الفقیر محمد حسین‌الشیرازی‌الملقب بمشکین‌قلم غفرله سنهٔ ۱۲۷۹" و "محمدحسین الشیرازی الملقب بمشکین قلم ، سنهٔ ۱۲۷۹"؛ تصویر میرزا فضل‌الله طباطبائی ، در شیوهٔ ناخنی که هنر نقاشی و ناخنی را یکجا ارائه داده ، با رقم: "محمدحسین شیرازی مشکین قلم ۱۲۸۱".
منبع : مطالب ارسالی