پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

ابوعبدالله حسین زوزنی


جنسیت: مرد
نام پدر: احمد /حسین بن علی بن احمد بن حسین
تولد و وفات: ( ... - ۴۸۶) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نحوی ، اصولی ، ادیب
معروف به زوزنی. وی از پیشوایان نحو و لغت و علوم عربی بود که در زوزن متولد شد. از آثارش: "ترجمان‌القرآن" ، در شرح المعلقات‌السبع"؛ "شرح معلقۀ طرفهٔ‌بن عبد"؛ "شرح معلقۀ لبید" ، "المصادر".
منبع : مطالب ارسالی