جمعه, ۲۲ تیر, ۱۴۰۳ / 12 July, 2024
مجله ویستا

۴ دسامبر سال ۵۴ میلادی ــ وقتی که یک فیلسوف مشاور رئیس کشور می شود


۴ دسامبر سال ۵۴ میلادی ــ  وقتی که یک فیلسوف مشاور رئیس کشور می شود
چهارم دسامبر سال ۵۴ میلادی سنای روم بر پایه افکار افلاتون که مردم عموما یا اهل عمل هستند و یا اهل فکر و رئیس کشور باید هر دو هنر را داشته باشد تصویب کرد از آنجا که دشوار است چنین فردی را به دست آورد ، امپراتور که عمدتا مرد عمل است باید دارای یک مشاور از اصحاب فکر شود تا کامل گردد و چون در آن زمان ، تنها دو فیلسوف بزرگ در « رم » وجود داشت تصمیم گرفتند که « لوسیوس آمنوس سنه کا » را که درعین حال بهترین خطیب وقت بود به عنوان مشاور اول و « بوروس » فیلسوف دیگر را جانشین مشاور قرار دهند . پاره ای از مورخان قرون جدید و معاصر نوشته اند که هدف سنای روم در حقیقت تعدیل کارهای ناصواب « نرون » امپراتور وقت بود وچون "سنه کا" مدتی معلم خصوصی نرون بود اورا مشاور اول وی قرار دادند که با این مصوبه مخالفت نکند .
« سنه کا » که در اسپانیا در یک خانواده رومی به دنیا آمده بود در فلسفه و حکمت ، و هنر خطابت چنان پیشرفته بود که اورا « کامل » لقب داده بودند . سنه کا ی ۶۰ ساله پیش از قبول سمت تازه در جلسه سنا خطاب به سناتورها گفت که با سه شرط این سمت را خواهد پذیرفت و این شرایط از این قرارند : خود داری از جنگ دیگری با ایران و حل اختلافات و تقسیم جهان میان دو امپراتوی از را مذاکره ، زیراکه تاکنون جنگ با ایران به سود رومیان نبوده وخاطره شکست کراسوس از ایران را پس از یک قرن فراموش نکرده اند . مادر ، همسر و بستگان امپراتور نباید در امور کشور مداخله و از این و از آن جانبداری کنند و بالاخره مکاتبات و متن سخنرانیهای امپراتور باید قبلا توسط او تهیه شود زیرا که این اسناد در تاریخ خواهد ماند و اگر کسی نباشد که حرفهای امپراتور را کنترل کند ممکن است دردسر ساز شوند و سنا و امپراتور، هر دو ، این شرایط را پذیرفتند . سناتور ها از شرط دوم سنه کا تعجب کردند زیرا که مادر امپراتور از حامیان سنه کا بود و هزینه تحقیقات و تحریر کتابهایش را تامین می کرد.
حرف شنوی نرون که طبیعتی ظالم داشت از سنه کا دیری نپایید و هرسه شرط را زیر پا گذارد و با ایران بر سر شاه ارمنستان که همیشه یک شاهزاده ایرانی بود به یک معارضه شش ساله دست زد و بالاخره بلاش شاه وقت ایران پیروز شد .
سنه کا پس از این که نرون مادر خود را کشت و ترتیب قتل « بوروس » را داد و با هر پیش آمدی مخالفانش را متهم واز سر راه خود برمی داشت و به اندرز های گوش نمی کرد کناره گیری کرد که نرون همسر خود را هم با ضربه لگد کشت و ظلم های دیگر ی مرتکب شد که مردم پاره ای از این جنایات را به حساب کوتاهی سنه کا گداشتند که سنه کا پس از نوشتن رساله ای در دفاع از خود که اندرز ها ی او در مغز چون سنگ نرون فرو رفتنی نبود خودکشی کرد . با این عمل، مردم متوجه اشتباه خود درباره سنه کا شدند و بیزاری انان از نرون صد چندان شد به گونه ای که نرون نیز به دلیل همین تنفر عمومی در نهم ژوئن سال ۶۸ میلادی خود کشی کرد .
از« سنه کا» ده کتاب در باره فلسفه و فن خطابت و نوشتن باقی مانده که معروفترین انها « تفاوت آرزو و هوس » است.
خودکشی سنه کا و نرون باعث به فراموشی سپرده شدن ابتکار سنای روم نشد و اینک بیشتر سران کشورها دارای اندیشمند و مورخ مشاور هستند و نطقهای رسمی شان را کارشناسان این کار می نویسند و....
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز