دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

تهیه و ارزیابی میکروپارتیکل‌های روده‌ای ناپروکسن به روش کریستالیزاسیون کروی


تهیه و ارزیابی میکروپارتیکل‌های روده‌ای ناپروکسن به روش کریستالیزاسیون کروی
ناپروکسن یکی از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی است که در درمان آرتریت روماتوئید، استئوآرتریت و به‌عنوان ضد تب و ضد درد استفاده می‌شود. اما محدودیت مصرف آن به علت عوارض گوارشی می‌باشد. یکی از راه‌های کاهش عوارض جانبی در دستگاه گوارش استفاده از فرم روده‌ای دارو می‌باشد.از مزایای دیگر فرم‌های روده‌ای می‌توان به رهش دارو در محل جذب اشاره کرد. از طرفی تهیه فرم‌های چند واحدی روده‌ای نسبت به فرم‌های تک‌واحدی ارجحیت دارد چرا که یکی از
مشکلات فرم‌های تک واحدی متغیربودن زمان باقی‌ماندن فرم داروئی در معده و بالطبع، متغیربودن فراهم زیستی دارو است. از سوی دیگر در فرم‌های روده‌ای چند واحدی به علت کوچک بودن سایز ذرات وابستگی شروع اثر دارو به تخلیهٔ معده منتفی شده و عملکرد دارو از تکرارپذیری کافی برخوردار خواهد بود.
کریستالیزاسیون کروی یک تکنیک کارآمد طراحی ذرات می‌باشد که در آن مراحل مختلف کریستالیزاسیون، جداسازی و آگلومراسیون هم‌زمان در یک مرحله صورت می‌گیرد و بدین ترتیب با کاهش مراحل تهیه، سدر زمان و هزینه صرفه‌جوئی بسیاری می‌شود.
مریم مقصودی
محمدرضا سیاهی
هادی ولیزاده
فرناز فخیمی رضائی
منبع : مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبريز