پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

۱۷ شهریور ۱۳۸۶ ــ ۸ سپتامبر ــ نخستین قانون ضد پارتی بازی در ایران


در این روز در شهریور ۱۳۱۲، ماده ۲۳۸ مکرر با یک تبصره و دو بند بر قوانین کیفری ایران اضافه شد که در آن زمان یک انقلاب اداری محدود بشمار آمده بود. طبق این قانون که از نیمه دوم شهریور همان سال به اجرا درآمد هرکس که از نفوذ خود و دیگران ــ واقعی و یا کاذب ــ در ادارات و سازمانهای دولتی سوء استفاده کند به مجازات حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و جریمه نقدی از صد تا هزار تومان محکوم خواهد شد. مردم عادی این ماده را قانون ضد توصیه و پارتی بازی می خواندند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز