دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

داستان نگار نروژی هوادار ایدئولوژی نازیسم (در این روز ۴ اوت)


امروز زادروز نوت هامسون نویسنده توانای نروژی است كه چهارم اوت سال ۱۸۵۹ به دنیا آمد و برنده جایزه نوبل سال ۱۹۲۰ شد. ادیبان معروف وی را از داستان نگاران خوب قرون ۱۹ و ۲۰ می دانند.
معروفترین داستان هامسون «گرسنه» عنوان دارد و پس آن «تابه» ، «معما» و ... هستند . هامسون در عین حال یك تاریخدان و تحلیگر و یك ناسیونال سوسیالیست بود و با این ایدئولوژی شهرت هواداری از هیتلر را به هم زده بود.
هامسون در نوشتن داستان سبك خاصی را ارائه داد و این روش نگارش را داستان خود تحت عنوان « انس و الفت با خاك » به بهترین صورت به كار گرفته است ، به گونه ای كه هركس این داستان را بخواند خود را مدیون سخاوت و زحمت بی دریغ كشاورزان می داند و به آنان عشق و محبت می ورزد.

دکتر نوشیروان کیهانی زاده
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز