شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

محمد حسنی تبریزی


جنسیت: مرد
نام پدر: امیرعلی
تولد و وفات: ( ... )سده دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از آثار او: "کیمیای سعادت" غزالی به‌ قطع وزیری بزرگ ، جلد تیماج عنابی جدول منگنه که دو صفحۀ اول متن و حاشیه مذهَّب عالی است ، به‌ خط نسخ کتابت تحریر خوش ، با رقم: "فرغ من تحریره‌العبد محمدبن امیرعلی‌الحسنی فی ثالث عشر رجب سنهٔ ست و ثلثین و تسعمائهٔ" (۹۳۶) ، در کتابخانۀ ملی.
منبع : مطالب ارسالی