دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

حجامت و طب سوزنی چگونه رایج شده اند؟


حجامت و طب سوزنی چگونه رایج شده اند؟
اصول حجامت و طب سوزنی از آنجا گرفته شد که در عصر قبل از تاریخ متفکران متوجه شدند که وقتی سربازی در میدان جنگ مورد اصابت سنگ یا چاقو و شمشیر قرار میگرفت و زخمی برمیداشت به علت همین زخم بسیاری از بیماریها ی او هم بهبود میافت دد این کشف بزرگ به آنها آموخت که با فرو بردن سوزن و تیغ زدن میتوان برخی از امراض را شفا بخشید و به همین علت دوهزار و ششصد سال قبل از میلاد مسیح سوزن های فلزی و شاخ های حجامت در چین و ایران وارد اصول تداوی گردیدند.
منبع : سایت پارس پلانت