یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

آیا اطمینانی که سفیر آمریکا به صدام حسین داد، یک فریب بود؟ (در این روز ۲۶ جولای)


در جریان اختلاف عراق و كویت بر سر نفت منطقه مرزی دوكشور، بسیج نیرو و تهدید عراق به تصرف این منطقه ، ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۰ سفیر وقت آمریكا در بغداد به صدام حسین اطمینان داد كه آن دولت در جریان اختلاف عراق و كویت جانب هیچكدام را نمی گیرد. عراقی ها بعدا مدعی شدند كه همین اطمینان كه شاید یك فریب بود باعث شد كه صدام تصمیم به تصرف كویت بگیرد و.... در پی تصرف كویت به دست ارتش عراق كه این دولت از قدیم مدعی مالكیت آن بود دولت آمریكا فرصت یافت كه با هدف استوار كردن جای پای خود در منطقه نفتخیز و حساس خاور میانه پرچم حمایت از كویت و سعودی را به دوش بگیرد و با توسل به نیروی نظامی، عراق را بیرون راند . ۱۳ سال پس از آن واقعه، دولت آمریکا به تكمیل سیاست خود كه اشغال نظامی عراق و بركناری صدام بود دست زد و به هر دو هدف دست یافت.

دکتر نوشیروان کیهانی زاده
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز