دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

تنظیم حافظه مجازی در ویندوز


ـــ گام اول : بعد از مراجعه به منوی Start ابتدا روی گزینه Settings بعدش روی گزینه Control Panel كلیك كنین .
—گام دوم : روی آیكون System دابل كلیك كنین .
—گام سوم : روی زبونه Performance كلیك كنین .
—گام چهارم : روی دكمه Virtual Memory كلیك كنین.
—گام پنجم : گزینه زیر را فعال كنین :
—گام ششم : ارزشهای حداقل و حداكثر حافظه مجازی رو یكسان كنین . بهترین شیوه تنظیم، به سخت افزار شما و مقدار حافظه ای كه نصب كردین ، بستگی داره . اما توصیه می شه ، حداقل ۱۶ مگابایت و حداكثر دو برابر ظرفیت حافظه فیزیكی رو انتخاب كنین . نكته مهم اینه كه هر دو ارزش ، به یه میزانن .
Win۲k
—گام اول : پس از مراجعه به منویStart ، ابتدا روی گزینه Settings بعدش روی گزینه Control Panel كلیك كنین .
—گام دوم : روی آیكون System دابل كلیك كنین .
—گام سوم : روی زبونه Advanced كلیك كنین .
—گام چهارم : روی دكمه Performance Options كلیك كنین.
—گام پنجم : تو كادر محاوره ایVirtual Memory Setting ، روی دكمه Change كلیك كنین .
—گام ششم : درایوی كه می خواید Swap file رو روی اون قرار بدید ، انتخاب كنین .
—گام هفتم : برای فیلدهای Initial Sizeو Maximum Size مقدارای یكسانی وارد كنین.
—گام هشتم : بعد از راهاندازی مجدد سیستم Swap file ، تو درایو مربوطه با حجم مورد نظر ایجاد می شه .
Windows XP
—گام اول : بعد از مراجعه به منویStart ، گزینه Control Panel رو انتخاب كنین .
—گام دوم : روی آیكون System دابل كلیك كنین .
—گام سوم : روی زبونه Advanced كلیك كرده و تو بخش Performance روی دكمه Settings کلیك كنین .
—گام چهارم : روی زبونه Advanced كلیك كرده و تو بخش Virtual Memory روی Change کلیك كنین .
—گام پنجم : درایوی كه می خواید حافظه مجازی رو روی اون قرار بدید ، انتخاب كنین بعد از تنظیم ارزش هر درایو ، باید روی دكمه SET كلیك كنین . اگر فقط یه مقدار رو تایپ كرده و درایو بعدی رو هایلایت كنین ، تنظیمات اولین درایو ذخیره نمی شن.
—گام ششم : برای فیلدهای Initial size وMaximum size ، مقادیر یكسانی وارد كنین .
—گام هفتم : ابتدا SET و بعدش OK رو كلیك كرده و سیستم رو دوباره راه اندازی كنین تا تنظیمات جدید، وارد شن .