چهارشنبه, ۲ خرداد, ۱۴۰۳ / 22 May, 2024
مجله ویستا

امیر مفاخر


امیر مفاخر
نوازنده (موسیقی فلامنكو)متولد سال ۱۳۶۱ است و از جمله نوازندگانی است كه در یك خانواده هنرمند رشد یافته است پدر او اقای عبدالله مفاخر از نوازنده پیش كسوت گیتار در ایران است خود او ایجاد شور موسیقی فلامنكو در خود را مدیون همین امر میداند . اولین استاد و معلم امیر مفاخر پدرش بوده است ضمن انكه خود او معتقد است یكی از دوستان نزدیك پدریعنی اقای منصور قناد پور نقش بسزایی در راهنمایی و رشد احساسات و پی ریزی انچیزی كه یك نوازنده بدان احتیاج دارد داشته است. امیر مفاخر در سال ۷۹ رتبه دوم جشنواره موسیقی جوان فجر و در سال ۸۰ رتبه اول این جشنواره را در نوازندگی گیتار فلامنكو به خود اختصاص داده است وی همچنین در كنسرتی برای بهزیستی و كنسرت گروهی موسیقی فلامنكو در خانه هنرمندان شركت جسته است . همچنین امیر مفاخر به عنوان نوازنده برتر بخش جوان فلامنكو در جشنواره موسیقی فجر در بهمن ماه ۸۰ به اجرا پرداخته است ایشان در سال ۸۱ در همایش موسیقی فلامنكو در تهران به اجرای قطعه پرداخت .
وی در سال ۸۳ در جشنواره اصفهان رتبه سوم را كسب كرده است و در همان سال اجرایی را نیز در كاخ نیاوران برگزار كرده است.
منبع : رسانه هنر و موسیقی