سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا


مجلس شورای ملی و تحکیم دیکتاتوری رضاشاه


مجلس شورای ملی و تحکیم دیکتاتوری رضاشاه
نویسنده : ملایی‌توانی - علیرضا
محل نشر : تهران
تاریخ نشر : ۱۳۸۱/۱۱/۲۱
رده دیویی : ۹۵۵.۰۷۵
قطع : وزیری
جلد : شومیز
تعداد صفحه : ۳۲۰
نوع اثر : تالیف
زبان کتاب : فارسی
شماره کنگره : DSR۱۴۲۵/م۷م۳
نوبت چاپ : ۱
تیراژ : ۳۰۰۰
شابک : ۹۶۴-۷۳۵۷-۸۱-۸

در کتاب حاضر, نویسنده روند تحکیم دیکتاتوری رضاخان و نقش مجلس شورای ملی را در این روند بررسی و تبیین نموده است .مباحث کتاب با اشاره به پیشینه سیاسی رضا شاه, مناسبات وی در تعامل با مجلس شورای ملی و ساختار نظام حاکم تحلیل شده است .مولف همچنین, فرآیند صعود وی از سردارسپهی تا پادشاهی را بررسی می‌کند .ارزیابی عملکرد دو مجلس چهارم و پنجم و چگونگی اثرگذاری رضاخان و جریان اقتدارگرای حامی او بر تصمیمات, مواضع و سیاست‌های مجلس که با مداخله در امر انتخاباتی, اکثریت کرسی‌های آن را در اختیار داشتند از دیگر مباحث این کتاب است .کتاب در هفت فصل ـ با این عناوین ـ تدوین شده است1 :ـ علل ناتوانی مجلس در استقرار نظام مشروطه ( 1299ـ 1285), 2ـ رضاخان در تعامل با مجلس چهارم و احزاب سیاسی, کشمکش‌ها و کامیابی‌ها, 3ـ مجلس پنجم و جمهوری رضاخانی, واکنش‌ها و پیامدها, 4ـ از حکومت نظامی تا سلب اختیارات شاه, 5ـ مجلس و صعود رضاخان به تخت سلطنت, 6ـ مجلس در خدمت دیکتاتوری, 7ـ مجلس و اقدامات شبه مدرنیستی رضاشاه .پایان کتاب شامل نتیجه‌گیری و جمع‌بندی مباحث و فهرست منابع و اعلام است .