پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

میرسیدعلی جناب حسینی اصفهانی


جنسیت: مرد
نام پدر: محمدباقر
تولد و وفات: (۱۲۸۷ -۱۳۴۹) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه ، حکیم ، نویسنده و روزنامه‌‌نگار
وی از سادات و معاریف رجال ادبی و ریاضی اصفهان بود. در نزد علماء این سامان در فقه و اصول و طب و به‌‌خصوص ریاضی و در هیأت جدید و قدیم سرآمد معاصران شد ، و تمام عمر خود را صرف تحصیل علوم و اشاعه آن از راه روزنامه و کتاب کرد. میرسیدعلی در سال ۱۳۲۴ق روزنامه "الجناب" را با چاپ سنگی در اصفهان منتشر کرد. سرانجام در تهران درگذشت و در امام‌‌زاده عبدالله دفن شد. از جمله آثار او: "الاصفهان"؛ "راهبر برای مسافرین اصفهان"؛ و "فعالیت‌‌‌های فرهنگی بنادر جنوب (بوشهر) در شیخ‌‌نشین دوبی".
منبع : مطالب ارسالی