سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

محمدرضا اسکندری


محمدرضا اسکندری
▪ محمدرضا اسکندری (۱۳۳۸-)
محمدرضا اسکندری متولد ۱۳۳۸ متاهل و دارای سه فرزند است. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت است.
محمد رضا اسکندری در کابینه احمدی نژاد وزیر جهاد کشاورزی است.
▪ سوابق تحصیلی
۱) کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات ‎۱۳۶۴
۲) کارشناسی ارشد مدیریت ۱۳۷۹
▪ سوابق اشتغال
۱) مسئول امور داوطلبین ورود به جهاد سازندگی در بدو تشکیل جهاد سازندگی ( مسؤول امور داوطلبین) ۱۳۵۸
۲) مسئول کمیته کشاورزی جهاد سازندگی استان خوزستان ۱۳۵۹
۳) مسئول کمیته کشاورزی جهاد سازندگی استان خوزستان ۱۳۶۸-۱۳۶۴
۴) رییس سازمان جهاد سازندگی استان خوزستان ۱۳۷۸-۱۳۶۸
۵) مدیر عامل موسسه جهاد سازندگی استقلال ۱۳۷۸-۱۳۷۶
۶) رییس سازمان امور عشایر کشور ۱۳۸۰- ۱۳۷۸
۷) مجری طرح گندم کشور ۱۳۸۴-۱۳۸۱
منبع : همشهری آنلاین