پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا

هپارین HEPARIN (ضدانعقاد)


به‌صورت غیرمستقیم در محل‌های متعدد در هر دو راه داخلی و خارجی انعقاد خون اثر کرده و عمل مهارکنندهٔ آنتی‌ترمین III را بر چندین فاکتور انعقاد فعال شده هپارین از طریق آزاد کردن آنزیم لیپوپروتئین لیپاز از بافت‌ها و پایدارکردن آنزیم، غلظت تری‌گلیسریدها را در پلاسما کاهش می‌دهد.
پیوند هپارین به پروتئین بسیار زیاد است. هپارین عمدتاً به لیپوپروتئین‌های سبک متصل می‌شود. همچنین هپارین به گلوبولین و فیبرینوژن نیز متصل می‌شود.
متابولیسم دارو کبدی است. با این وجود، راه عمدهٔ خارج شدن آن از گردش خون، جذب دارو توسط سیستم زنیکولوآندتلیال می‌باشد.
شروع اثر دارو، در صورت تزریق مستقیم وریدی فوری است. در صورتی‌که دارو انفوزیون وریدی شود. در تزریق زیرجلدی شروع اثر معمولاً میان ۶۰ـ۲۰ دقیقه و تابع وضعیت بیماران است. [۱۱]
هپارین داروی ضد لخته‌شدن خون دو گروه بزرگ داروهای ضد لخته‌شدن وجود دارد، اضداد ویتامین کاوهپارین از دیرگاه شناخته شده است، مات لئا MATLEAS آن را در ۱۹۱۶ کشف کرد. در ۱۹۱۸ هوول HOWEL و در ۱۹۲۹ بست آن را مورد مطالعه قرار دادند. ولی در واقع اندکی پیش از جنگ جهانی دوم برای نخستین‌بار به‌وسیله لورپس و مورای به‌عنوان درمان به‌کار برده شد. هپارین در مراحل مختلف انعقاد خون دخالت دارد و در نخستین مرحله آن را متوقف می‌سازد غالباً از راه تزریق در رگ به‌کار برده می‌شود. پیشرفت‌های بزرگ موجب امکان‌پذیری درمان‌های طولانی شده است. بدین معنی که ترکیبی از هپارین و کلسیم به‌دست آمده است که می‌توان آن را از راه زیرپوستی تزریق کرد و این خود به بیماران امکان می‌دهد دارو را به‌خود تزریق کنند. [۸]

۸ـ تاریخ پزشکی نوین ـ ترجمه دکتر تقی رضوی
۱۱ـ اطلاعات و کاربردهای ایمنی داروهای ژنریک ایران ـ گروه پزشکان
منبع : مطالب ارسال شده