سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

آقا بالا نقاش


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۱۳۰۰ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
وی آبرنگ و رنگ روغن کار دورهٔ ناصری بود. آقابالا با مسافرت به نواحی قفقاز ، در رشتهٔ فرنگی‌سازی مهارت پیدا کرد و با قوانین و مناظر و مرایا آشنا گشت. اثر رقم‌داری نیز از وی در آن دوران موجود است که تصویر کودکی عباس میرزا است با رقم: "شبیه عباس‌میرزا ، عمل آقابالای ایرانی سنه ۱۲۵۵" و در طرف راست به خط لاتین این امضاء به چشم
می‌خورد:AGA BALLA". وی گاهی در روی قلمدان نیز نقاشی می‌کرد و شیوه‌ای خاص خود داشت که چندان با مکتب قلمدان‌سازی آن عصر هماهنگی نداشت. از آثار رقم‌دار وی: تصویر جماعتی از ملل مختلف: روس ، زنگی ، چینی و تاتار بر زمینهٔ زرد ، با رقم کمترین آقابالا ۱۳۰۰"؛ تصویر مردی با کلاه بوقی دورهٔ ناصری و پالتوی کرکی قرمز در کتابخانه گلستان تهران ، تصویر آبرنگی سردار کل عزیزخان با کلاه بوقی و حمایل طلائی ، با رقم "هو ، رقم بندهٔ درگاه آقابالا نقاش ، فی شهر صفر‌المظفر سنه ۱۲۷۷" ، در کتابخانهٔ گلستان. هر چند "در احوال و آثار نقاشان" آقابالا تحت دو عنوان آقابالائی ایرانی و آقابالا نقاش آمده ، ولی به نظر هر دو یکی می‌آیند و احتمالاً آقابالا نقاش در هنگام اقامت در قفقاز امضاء آقابالای ایرانی را در نقاشی‌های خود قید کرده است.
منبع : مطالب ارسالی