جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

۸ مرداد ۱۲۹۰ ـ هزار تومان جایزه برای آوردن سر محمدعلی شاه قاجار


۸ مرداد ۱۲۹۰ ـ  هزار تومان جایزه برای آوردن سر محمدعلی شاه قاجار
مجلس شورای ملی درجلسه هشتم مرداد ۱۲۹۰ (ژوئیه ۱۹۱۱ )خود برای کسی که محمد علی شاه مخلوع را دستگیر کند و یا سرش را بیاورد یکصد هزار تومان جایزه تعیین کرد. محمد علی شاه برای پس گرفتن سلطنت با یک نیرو از طریق روسیه و با کمک این دولت به ایران بازگشته بود.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز