شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

۶ بهمن ـ برخی دیگر از رویدادهای ۲۶ ژانویه


● ۷۶:
هادریانوس كه از سال ۱۱۷ تا ۱۳۸ میلادی امپراتور روم بود به دنیا آمد .
● ۹۰:
ارتش روم پس از ۱۶ سال جنگ سراسر آلمان را تصرف كرد و سنای روم تصویب كرد كه نقشه جغرافیایی امپراتوری اصلاح شود و نقشه تازه، آلمان را هم شامل گردد.
● ۱۶۹۳:
داسیلوا سولیس شاعر پرو كه یكی از قطعاتش به عنوان هجو مقامات یك كلیسا تلقی شده بود آتش زده شد.
● ۱۸۳۳:
برنهارد اردمانسدر تاریخدان آلمانی دیده به جهان گشود .
● ۱۹۱۸:
(۱۲۹۶ خورشیدی )انگلیسیها كه ایران را در اشغال داشتند سلیمان میرزا رهبر حزب دمكرات ایران را به بهانه همكاری با آلمان دستگیر و زندانی كردند!.
● ۱۹۲۲:
( ۱۳۰۰ خورشیدی )به عادت سلاطین قاجاریه ، احمد شاه با بدرقه ژنرال رضاخان سردار سپه عازم دیدار از اروپا شد.
● ۱۹۶۳:
(۱۳۴۱ خورشیدی )رفراندم برای تصویب اصول شش گانه معروف به انقلاب سفید در سراسر ایران برگزار شد و برای نخستین بار زنان هم در رای دادن شركت كرده بودند. جان اف كندی رئیس جمهوری وقت آمریكا برگزاری رفراندم را تبریك گفت و از آن پس تا پیروزی انقلاب هر سال به این مناسبت در این روز مراسمی بر گزار می شد كه بزرگترین این مراسم در سال ۱۳۵۶ ( یك سال پیش از رفتن شاه ) برگزار شد كه گزارش كرده بودند سه میلیون نفر در آن شركت كرده بودند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز