شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا


تغییر ذهنیت‌ها ...: پیروزی از طریق صلح


تغییر ذهنیت‌ها ...: پیروزی از طریق صلح
نویسنده : جزجیان، ادوارد
شماره کنگره : ۴۳۰۴۱ج۹الف/۷۴/ژDS۳۵
شابک : ۹۶۴-۸۳۱۶-۱۳-۹
رده دیویی : ۳۲۷.۷۳۰۱۷۶۷۱
تاریخ نشر : ۸۵۰۷۰۳
تعداد صفحه : ۱۴۰
نوبت چاپ : ۱

گزارش حاضر، دربرگيرنده‌ي حقايق نهفته‌ي استراتژي نوين آمريكا در دنياي اسلام و عرب است و نشان مي‌دهد كه طرح خاورميانه‌ي بزرگ جورج دبليوبوش از زمينه‌هاي قبلي و متكي به تحقيقات ميداني سود برده است. سياست‌هايي را كه دولت آمريكا در قبال جهان اسلام و عرب، اتخاذ نموده مي‌توان در اين محورها خلاصه نمود: 1- حل و فصل مسالمت‌آميز اعراب و اسرائيل، كشمير و صحراي غربي. 2- استقرار صلح در افغانستان و عراق، 3- همكاري امنيتي، 4- تامين امنيت انرژي در سراسر جهان، 5- حمايت از نظام‌هاي سياسي كه در آن‌ها تسامع، حق نمايندگي، فضاي باز سياسي و آزادي به رسميت شناخته مي‌ود. ابزار تحقق اين اهداف نيز از ابزار سنتي مذاكره‌ي چهره به چهره تا ابزار مدن رسانه‌اي مثل ماهواره و اينترنت را دربرمي‌گيرد. در بخشي از اين گزارش آمده است: نتايج آمار و نظرسنجي‌ها نشان داده كه سياست‌ها در قبال بسياري از شكورها موجب ستم، دشمني و ناخشنودي آن‌ها از ايالات متحده شده است. براي مثال روشن است كه نزاع اعراب و اسرائيل هنوز يكي از نشانه‌ها در شكاف ايالات متحده و كشورهاي عربي و اسلامي است.