سه شنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۳ / 25 June, 2024
مجله ویستا


قورواغه تپه (تپه قرباغه) ، صحنه


در اطراف این تپه‌ها سفالینه‌های منقوش و ساده پیدا شده است كه با سفال تپه گیان سوم و گودین سوم و همچنین با كهن‌ترین تمدن تپه سگزآباد (قره‌تپه)‌ دشت قزوین یكی است.