پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

ارتش و انقلا‌ب اسلا‌می‌


ارتش و انقلا‌ب اسلا‌می‌
طلوع خورشید انقلا‌ب اسلا‌می‌آغاز حرکتی بود که ریشه در قرن‌های متمادی فریاد آزادی‌خواهی مسلمانان داشت، در این راه پرفراز و نشیب چه جان‌ها که جان به جان‌آفرین تسلیم نشد و چه خون‌ها که به در و دیوار زندان‌ها پاشیده نشد. اما ندای حق‌طلبی اسلا‌م هرگز در گلوی مسلمانان وارسته خاموش نگشت و طنین خون بار خویش را در این فریاد پرصلا‌بت که قرن‌ها به طول انجامید حفظ نمود و سرانجام پس از سال‌ها مبارزه و استقامت در برابر ظلم و جور حکومت‌های طاغوت، مبارزی نستوه از سلا‌له پاک پیامبر اسلا‌م (ص)، دریای بی‌کران انسان‌ها را به قیامی‌سترگ دعوت کرد. آن رهبر بزرگ با قدوم مبارکش به خاک گلگون میهن اسلا‌می‌در ۱۲ بهمن ماه سال ۱۳۵۷ هجری شمسی را به بهار گرم و پرشور مبدل ساخت.۲۷ سال پیش در چنین روزهایی لرزشی که بر پیکره رژیم وابسته پهلوی افتاده بود به شکافی عمیق و سپس به فروپاشی بساط ۲۵۰۰ سال ستم شاهنشاهی انجامید. این پیروزی تاریخی، خون مطهر ده‌ها هزار شهید و رنج‌ها، محرومیت‌ها و زجرها و شکنجه‌های بی‌شمار بود.
این ملت به تاسی از مکتب حیات بخش اسلا‌م و با استفاده از تجارب تلخ گذشته درصدد برآمد تا دست نیاز به سوی هیچ قدرتی جز خدای بزرگ دراز نکند و در سایه سیاست نه شرقی، نه غربی، ‌شعار استقلا‌ل، آزادی، جمهوری اسلا‌می‌را برای نخستین بار در تاریخ طولا‌نی و پرفراز و نشیب خویش تجربه کند و این همه را در نظامی‌که عنوان جمهوری اسلا‌می‌زینت‌بخش تارک آن بود متجلی سازد.
ملت مسلمان ایران به رهبری فقیهی آگاه و مبارز بر ویرانه‌های رژیم طاغوت، نظامی‌تازه با ماهیتی اسلا‌می‌و الهی بنیان نهاد و تمام همت و تلا‌ش خود را برای ایجاد جامعه‌ای نوین با ویژگی‌های اسلا‌می‌به کار بست.
انقلا‌ب اسلا‌می‌تولد دوباره امتی بود که یکی از شورانگیزترین و عمیق‌ترین تحولا‌ت حماسه‌ساز را در تاریخ اسلا‌م به ثبت رساند، حماسه‌ای بر مبنای ایمان و بر محور ولا‌یت فقیه، ‌حماسه عظیم ملتی که با نثار خون خود پیام رهایی‌بخش استقلا‌ل، آزادی و جمهوری اسلا‌می‌را تحقق بخشید.
با نگرشی بر علل و ریشه‌های حرکت توفنده ملت مسلمان ایران در به بار نشستن نهال انقلا‌ب و شکستن پیکره حکومت طاغوت به خوبی درمی‌یابیم که این حرکت ریشه در باورهایی عمیق از مکتب حیات‌بخش اسلا‌م داشت.
پیوستن ارتش به صفوف مبارزات قهرمانانه ملت سلحشور ایران اسلا‌می‌در روزهای پرتلا‌طم انقلا‌ب و در لحظاتی که جشن مقدس ملت مسلمان در راهپیمایی‌های میلیونی و اعتصابات سراسری متبلور می‌شد در حقیقت نشات‌گرفته از روحیه اعتقادی و اسلا‌می‌آنان به منظور پیاده‌کردن احکام الهی در این سرزمین بود. در آن لحظات حساس رژیم شاه می‌کوشید تا به تنها تکیه‌گاه خود که سخت بدان امیدوار بود توسل جوید. یعنی ارتش را به بهانه‌های گوناگون از پادگان‌ها بیرون کشیده و به رغم وظیفه اصلی آن که دفاع از مرزهای میهن و حفظ حقوق و مصالح و شرف مردم است رویاروی همان مردم قرار داده و توسط معدودی سرسپرده و بیگانه از اسلا‌م و قرآن، فرزندان مسلح ملت را به ستیز علیه ملت وادارد اما هنگامی‌که فطرت‌های پاک ارتشیان مسلمان از خروش و قیام ملت متاثر شد و جرقه‌های اسلا‌م‌خواهی و انسان‌دوستی در قلب‌های آنها درخشیدن گرفت، تمام امید رژیم که به استوانه تنومند ارتش متکی بود برباد رفت و کاخ ظلم و ستم طاغوت فروپاشی کرد. انقلا‌ب اسلا‌می، ‌شیوه‌ها، تاکتیک‌ها و خط‌مشی‌های خاصی در برخورد با پدیده‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و به ویژه نظامی‌داشته است. در این میان برخورد انقلا‌ب اسلا‌می‌با نیروهای مسلح به جامانده از رژیم گذشته، برخوردی کم‌نظیر بوده و از حیث واقع‌بینی و ارزیابی صحیح نسبت به اهمیت، ‌ساختار و موجودیت چنین نهادی به حق باید سرمشق و الگوی انقلا‌ب‌ها و نهضت‌های مردمی‌در سطح جهان قرار گیرد. در زمینه نحوه برخورد انقلا‌ب اسلا‌می‌با قوای مسلح می‌بایستی قبلا‌ برخوردها و دیدگاه‌های دیگر را در این رابطه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.
اساسا اغلب انقلا‌ب‌ها در برخورد با این مسئله، دچار نوعی افراط و تفریط شده‌اند، برخی راه افراط را پیموده‌اند، یعنی در تحلیل کلیت ارتش و نیروهای مسلح به جا مانده از نظام سابق اصالت را به راس هرم قوای مسلح یعنی برخی امرا خود فروخته و عناصر سرسپرده به اجانب داده و از این رو پیکره اصلی ارتش را مورد غفلت قرار داده‌اند، در نتیجه با انحلا‌ل قوای مسلح عملا‌ انقلا‌ب و ملت انقلا‌بی را از یک پشتوانه قوی در برابر تجاوز بیگانگان محروم ساخته‌اند، چنین انقلا‌ب‌هایی در نهایت و در اثر عدم برخورداری از یک نیروی متشکل نظامی‌تحت فشارها و توطئه‌های سیاسی‌ نظامی‌قدرت‌های تجاوزگر خارجی به زانو درآمده یا ناچار با سازش شده‌اند.
برخی انقلا‌ب‌ها نیز در برخورد با نیروهای مسلح دچار نوعی تفریط شده و اساسا قائل به هیچ‌گونه تصفیه‌ای در قوای نظامی‌به جامانده، نبوده و ساختار پیشین نیروهای مسلح را حفظ کرده‌اند. چنین برخورد سهل‌انگارانه و مسامحه‌آمیز باعث شده که در معرض تهدید دائمی از سوی عوامل و ایادی دشمن خارجی در درون قوای مسلح قرار گیرند.
انقلا‌ب اسلا‌می‌ما در برخورد با نیروهای مسلح راه سومی‌را برگزید و با وجود انتظار و تمایل و عوامل ضدانقلا‌ب دچار افراط و تفریط نشد یعنی نه درصدد اجرای بینش‌های افراطی چپ‌روانه و کورکورانه مبنی بر انحلا‌ل فروپاشی قوای نظامی‌به جا مانده از رژیم سابق برآمد و نه ساده‌لوحانه به پذیرش بی‌چون و چرای هرآنچه رژیم سابق به ارث نهاده بود، دست یازید. رهبری قاطع و آگاه انقلا‌ب (امام رضوان‌الله تعالی علیه) با تشخیص ماهیت مردمی‌اسلا‌می‌پیکره اصلی ارتش یعنی سربازان، درجه‌داران و افسران جوشیده از متن ملت و برخوردار از فرهنگ اصیل اسلا‌می‌و آئین ظلم‌ستیز ملت سعی کرد که این قشر وسیع نظامی‌را به صف انقلا‌ب جذب کند. به تمایلا‌ت قلبی آنها که چیزی جز گسستن از نظام ستمشاهی و پیوستن به انقلا‌ب و ملت انقلا‌بی نبود، پاسخ مثبت دهد و در نهایت سدهای مصنوعی و اجنبی ساخته میان ملت و ارتش را فرو ریزد. امام امت(ره) یکی از سخنرانی‌های خود به هنگام تبعید در نجف اشرف، خواسته‌های قلبی و تمایلا‌ت باطنی اکثریت قاطع نظامیان را که تحت سلطه مستشاران خارجی قرار داشتند چنین توصیف نمودند:
الا‌ن در ارتش هم همین‌طور است شما خیال می‌کنید ارتش دل خوش دارد از اینها؟ کسی که زمام همه ارتش را بدهد به دست چهار نفر مستشار آمریکایی که همه جهات در دست آنها باشد، این بیچاره‌ها همه در تحت فشار باشند دل خوش دارند؟ از طرفی انقلا‌ب اسلا‌می‌در برخورد با نیروهای مسلح دچار تفریط نیز نشد به این معنا که قاطعانه و هوشیارانه نسبت به تصفیه و طرد عناصر دست‌نشانده و خودفروخته و کارگزاران اجانب که کمترین سنخیتی با مردم مسلمان و انقلا‌بی نداشتند، همت گماشته و بدین‌ترتیب ضمن حفظ و تقویت ارتش و طرد عناصر وابسته و سرسپرده از آن، میدان وسیع و گسترده‌ای را جهت رشد و شکوفایی استعدادها، بروز قابلیت‌ها، شجاعت‌ها و ایثارها و هر آنچه را که از عزت و شرف و ایمان در تار و پود ارتش نهفته بود باز کرد. رهبر کبیر و فقید انقلا‌ب اسلا‌می‌با تاکید بر این حقیقت که: «ارتش پشتوانه ملت و ضامن استقلا‌ل کشور است» و نیز «ارتش مطمئن باشد پایدار است» عملا‌ بذر امید و عشق و ایمان را در دل آحاد نظامیان رها از قید ستم‌شاهی افشاندند و ارتش را به عنوان یک بازوی توانا در خدمت اهداف متعالی جمهوری اسلا‌می‌قرار دادند.
«و اما بررسی روند شکل‌گیری ارتش در نظام فاسد و وابسته شاهنشاهی و نیز بررسی چگونگی اعمال دسیسه‌ها و ترفندهای دشمنان این آب و خاک برای تحقق سیاست‌های خائنانه و ضداستقلا‌ل و حاکمیت ملی از ارتش به عنوان یک وسیله یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است» چراکه این بررسی، عمق توطئه‌ها و سیاست خصمانه دشمنان این ملت را به وضوح آشکار می‌سازد در عین حال بررسی روند تکوین و تشدید احساسات مردم‌دوستی، آرمان‌طلبی، خداجویی و بیگانه‌ستیزی در صفوف ارتشیان در طول دوران سلطه شاهنشاهی نیز به عنوان یک ضرورت می‌بایستی مورد توجه و دقت موشکافانه قرار گیرد.
قدر مسلم ارتش بعد از پیروزی انقلا‌ب تولدی نو یافت: تولدی که جلوه‌های شاخص، برجسته و چشمگیر آن در ایثارها و فداکاری‌های ارتشیان در دوران اوج‌گیری انقلا‌ب و پس از آن در مبارزه پیگیر و بی‌امان علیه دشمنان داخلی و خارجی انقلا‌ب، آشکار شد. ولی این حیات دوباره نمی‌توانست پدیده‌ای خلق‌الساعه و بی‌اصل و ریشه باشد، بلکه این ارزش‌های ناب و اصیل همچون خداخواهی و مردم‌گرایی در متن ارتش و نیز پیوندهای عمیق، فرهنگی و مذهبی میان مردم مسلمان و ارتش بود که بذر تولدی نوین را بارور ساخت و مولودی مبارک همچون «ارتش جمهوری اسلا‌می‌ایران» را متولد ساخت مولودی که رهبر کبیر و فقید انقلا‌ب اسلا‌می‌در وصف آن فرمودند: «ما به حمدالله تعالی امروز ارتشی داریم که با سرافرازی و قامتی استوار در جهان می‌درخشد.»
روابط عمومی‌نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلا‌می‌ایران
منبع : روزنامه حیات نو