چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا


دفتر تمرین انگلیسی: سال دوم راهنمایی


دفتر تمرین انگلیسی: سال دوم راهنمایی
نویسنده : اقبال‌پور، امیرهوشنگ,کمالی‌فر، نازنین
شماره کنگره : ۷۲د۷۲الف/PE۱۱۳۰
شابک : ۹۶۴-۷۴۲۲-۱۰-۵
رده دیویی : ۴۲۵
تاریخ نشر : ۸۵۰۷۰۱
تعداد صفحه : ۱۷۲
نوبت چاپ : ۲