پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

مادران چه نکاتی راباید در رژیم غذایی کودک خود رعایت کنند تا رشد آنها آسیب نبیند؟


مادران چه نکاتی راباید در رژیم غذایی کودک خود رعایت کنند تا رشد آنها آسیب نبیند؟
در رژیم غذایی كودكان باید سعی شود از تمام موادغذایی مربوط به سن كودك استفاده شود كه شامل مواد پروتئینی - كاربوهیدرات (قندی)، چربی - ویتامین ها و مواد معدنی و ریز مغذی كه اخیراً التفات بیشتری به آن معطوف شده است بایستی در رژیم گنجانده شود. چه موادی در تغذیه كودك باعث افزایش ضریب هوشی یا حافظه كودك می شود و آیا اصلاً این مسأله امكانپذیر است؟
از قدیم الایام در این مورد بحث و گفت وگو زیاد شده است و با مدارك تجربی و شاید علمی با بررسی هایی كه در نقاط مختلف دنیا اعم از آنكه در مناطق خشك - خوش آب و هوا و سواحل دریاها زندگی كرده اند چنین نتیجه گیری شده است كه مصرف محصولات دریایی بیشتر در ضریب هوشی مؤثر است. البته پودرهای گیاهی كندر نیز این نقش را دارا هستند.
منبع : ایران مانیا