چهارشنبه, ۲۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 12 June, 2024
مجله ویستا


تاریخ ادبیات ایران: خلاصه جلد سوم: (بخش اول ـ دوم): تاریخ ادبیات ایران از اوایل قرن هفتم تا پایان قرن هشتم هجری


تاریخ ادبیات ایران: خلاصه جلد سوم: (بخش اول ـ دوم): تاریخ ادبیات ایران از اوایل قرن هفتم تا پایان قرن هشتم هجری
نویسنده : صفا، ذبیح‌الله
شماره کنگره : ۲۰۱ت۷ص/۳۳۷۴ PIR
شابک : ۹۶۴-۳۲۰-۰۵۸-۲
رده دیویی : ۸fa۰.۹
تاریخ نشر : ۸۵۰۵۳۰
تعداد صفحه : ۲۸۰
تیراژ :     [ساير مجلدات]
نوبت چاپ : ۱۷