پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

مرکزی برای تولید و گسترش دانش


مرکز آی.بی.بی، به عنوان یک مرکز بین المللی شناخته شده در سطح جهان فعالیت می کند. هم اکنون این مرکز دارای ۱۷ نفر عضو هیأت علمی پیوسته (۸ استاد تمام، ۳ دانشیار، ۱۵ استادیار، ۱ مربی) و ۱۱ نفر از شخصیت های برجسته جهانی به عنوان عضو هیأت علمی وابسته (Adjunct Professor) است. برای اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی مرکز (www.ibb.ut.ac.ir) رجوع شود. مرکز آی.بی.بی از مراکز وابسته آکادمی علوم جهان سوم (TWAS)، صاحب کرسی یونسکو در بیوشیمی، قطب علمی کشور در زیست شناسی است و دبیرخانه پیشبرد علوم و تکنولوژی در جهان اسلام (SASTIW) و دبیرخانه شورای بین الملل علم (ICSU) در آن مستقر است. مرکز آی.بی.بی دارای سه گروه آموزشی بیوشیمی، بیوفیزیک و بیوانفورماتیک است. این سه گروه دارای دوره دکتری بوده و گروه های بیوشیمی و بیوفیزیک دارای دوره کارشناسی ارشد هم می باشند. مرکز آی.بی.بی پژوهشگران فرادکتری (Postdoc) خارجی و داخلی را پذیرش می کند و حق التحقیق آنان از محل اعتبارات ویژه (Grant) استادان،حسب توافق،به آنان پرداخت می شود و در خوابگاه پژوهشگران بین المللی دانشگاه، اسکان می یابند و زبان فارسی را در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران فرا می گیرند.
طرحهای تحقیقاتی بنیادی، کاربری و بین المللی در مرکز آی.بی.بی انجام می شود که حاصل فعالیتهای تحقیقاتی به صورت مقالات در نشریات معتبر بین المللی و داخلی، در کنفرانسهای بین المللی و داخلی چاپ و ارائه می شود. ضمناً علاوه بر مقالات در ارتباط با طرحهای بنیادی، مقالات و گزارش های مفید در ارتباط با طرحهای کاربردی و مقالات ترویجی به ویژه در موضوع سیاستهای علمی نگارش می یابد. در نهایت مرکز آی.بی.بی یک مؤسسه پیشرفته تحقیقاتی بین المللی است که محل رفت وآمد پژوهشگران کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت است که با استفاده از رکن اساسی پژوهش ،یعنی همکاری (Collaboration) با دانشمندان، پژوهشگران و مؤسسات پژوهشی بین المللی و داخلی ،در راستای تولید دانش جهانی و گسترش مرزهای علم فعالیت می کند.
●آزمایشگاه های مرکز
آزمایشگاههای تحقیقاتی مرکز عبارتند از: مواد حیاتی، میکروآنالیز، تجهیزات عمومی، بیوارگانیک، سلولی مولکولی، بیوفیزیک و بیولوژی مولکولی، بیوفیزیک ماکرومولکولها، ایمونولوژی، میکروسکوپ الکترونی، بیوشیمی فیزیک، بیوشیمی، بیولوژی مولکولی، سیتولوژی، مهندسی ژنتیک، بیوفیزیک غشاء، ترمیم بافت، تحقیقات سلولی و زیست مواد.
آزمایشگاه تجهیزات عمومی: مرکز IBB یک مرکز علوم زیستی است که دارای دستگاههای گوناگون تحقیقاتی در زمینه های مختلف علوم زیستی بوده و در سال ۸۳ دستگاههای مدرن و متعددی هم خریداری شده است که بعضی از آنها به این شرح است: دستگاه اسپکترو فتومتری (Circular Dichroism)CD،دستگاه HPLC با دتکتور فلورسانس، میکروسکوپ فلورسانس،فریز درایر،Concentrator، دستگاه انجماد سلول،اسپکترو فتومتری فلورسانس، دستگاههای اولترا سانتریفوژ،آمینو اسید آنالایز،میکروسکوپ فلورسانس،میکروسکوپ اینورت، دستگاه PCR و دو دستگاه Ph متر بکمن.
●کتابخانه
تعداد کتابهای علمی و منابع اطلاع رسانی ۱۰۴۴۴ جلد کتاب، ۴۵۳ ژورنال و CD۵۳ است. همچنین تعداد عناوین مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی ۵۵ عنوان لاتین و ۳۱ عنوان فارسی است. در سال ۸۲ تعداد ۱۶۲ عنوان کتاب و ۵۵ عنوان مجله در مرکز خریداری شده است. همچنین سیستم دستگاه ایمنی راه اندازی شد.
کتابهای علمی مرکز بیش از ده هزار و پانصد نشریه بین المللی با ۵۵ عنوان لاتین و CD۵۳ است که توسط سیستم ایمنی محافظت می شود. کتابخانه مرکز دارای سیستم On line کامپیوتری است که نشریات آبونمان شده بین المللی را می توان از آن دریافت کرد.
محققان و پژوهشگران ،اطلاعات علمی مورد نیاز را می توانند از طریق الکترونیکی دریافت کنند. سایت کامپیوتر کتابخانه دارای کامپیوترهای دائماً On line است که دانشجویان شخصاً می توانند از آنها استفاده کنند.
●سایت الکترونیکی IBB
مرکز دارای Home Page حاوی اطلاعات علمی و طرحهای تحقیقاتی و دست آوردهای علمی و پژوهشی اعضاء علمی و دانشجویان است. این سایت در سال ،۸۳ ۷۰ درصد مورد رجوع بین المللی، ۳۰ درصد رجوع داخلی قرار گرفته است.
●سایت الکترونیکی BC
مرکز بیوانفورماتیک دانشگاه شامل اطلاعاتی در مورد بانکهای اطلاعاتی مربوط به توالی پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک و سایر بانکهای اطلاعاتی مربوط به این دو خانواده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت ibc.ut.ac.ir رجوع شود.
کنفرانس و کارگاههایی که در سال ۸۵ _ ۸۴ برگزار می شود
* کارگاه بین المللی خواص پروتئین
(Workshopتonتprotein CharacterizationتInternational)
در تاریخ ۱۳ _ ۱۷ اسفندماه سال ۱۳۸۴ با حضور دانشمندان و پژوهشگران داخلی و بین المللی برگزار خواهد شد.
* هفتمین کنفرانس بیوشیمی بیوفیزیک ایران با همکاری مرکز IBB در دانشگاه علوم پزشکی ایلام در اردیبهشت سال ۱۳۸۵ برگزار خواهد شد.
فعالیتهای بین المللی مرکز
۱ _ عضو وابسته آکادمی علوم جهان سوم TWAS.
۲ _ دارای کرسی UNESCO در بیوشیمی.
۳ _ قطب علمی کشور در زیست شناسی.
۴ _ برگزاری کارگاههای بین المللی مورد حمایت یونسکو ICGEB و TWAS.
۵ _ دوره های Postdoc.
۶ _ رفت وآمد پژوهشگران بین المللی جهت ارائه سخنرانی و اقامه چندماهه.
۷ _ پیشبرد امور دبیرخانه پیشبرد علوم و تکنولوژی در جهان اسلام (SASTIW). هدف از تأسیس چنین دبیرخانه ای ایجاد و تقویت زمینه های شناسایی، ارتباط و همکاری میان دانشمندان و موسسات علمی در جهان اسلام و سایر کشورها و نیز برگزاری سمینارها،کنگره ها و کارگاه های آموزشی به منظور انتقال تجارب و نتایج مطالعات و آزمایش های علمی و پژوهشی است.
۸ _ همکاری علمی و پژوهشی با مراکز علمی سایر کشورها از قبیل ایتالیا، انگلستان، آلمان، آمریکا، کانادا، فرانسه، ژاپن، سوئیس، اسپانیا، هندوستان، پاکستان، روسیه و دیگر کشورها.
منبع : روزنامه شرق