چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

آشنایی با موزه‌ملی تاریخ علوم پزشکی ایران


آشنایی با موزه‌ملی تاریخ علوم پزشکی ایران
موزه ملی تاریخ علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰ رسما آغاز به کار کرد
این موزه به منظور ارائه کامل و جامع پیشینه طب قدیم و نوین ایران در ابعاد ‏مختلف و معرفی جایگاه آن در جهان پزشکی توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران با مشارکت ‏سازمان میراث فرهنگی کشور و فرهنگستان علوم پزشکی راه‌اندازی شد.
● اهداف موزه ملی تاریخ علوم پزشکی:‌‏
▪ تدوین تاریخ جامع علوم پزشکی
▪ ایجاد مرکز جامع اطلاع رسانی تاریخ علوم پزشکی
▪ شناسایی منابع مکتوب،‌ مؤسسات و ‏افراد پژوهشگر، آثار، ادوات، اسناد و نسخ خطی مربوط به تاریخ علوم پزشکی
▪ برگزاری برنامه‌های بزرگداشت مفاخر تاریخ ‏علوم پزشکی و معرفی خدمات و آثار ایشان
▪ ایجاد ارتباط و همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی در زمینه تاریخ ‏علوم پزشکی ایران در داخل و خارج از کشور‏
● واحدهای مختلف موزه ملی تاریخ علوم پزشکی:‌‏
▪ ‏بخش نمایشگاه
▪ ‏کتابخانه تخصصی اخلاق و تاریخ پزشکی
▪ ‏سالن‌های همایش و کنفرانس
● بخش‌های مختلف موزه:‌‏
▪ ‏ابراز و ادوات پزشکی
▪ دیرین انسان شناسی
▪ اسناد و نسخ خطی‌‏
▪ ‏حکیم احمدیه‌‏
▪ ‏دواخانه نظامی‌‏
▪ چشم پزشکی
▪ ‏داروهای سنتی
● بخش‌های جنبی موزه‌‏:
▪ کتابخانه تخصصی
▪ مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
▪ سالن‌های اجتماعات و کنفرانس
▪ معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، متولی موزه تاریخ علوم پزشکی است.
منبع : همشهری آنلاین