پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا

آرتمیس ARTMIS


آرتمیس که نام یک سیستم کنترل زیردریائی است، شامل چندین ایستگاه استراق سمع و شبیه به آن است که در زیر مرز بین آب گرم و آب سرد اقیانوس قرار می‌گیرد و با ایجاد سیستم‌های صوتی زیر آبی در این مرز بحرانی تمام زیردریائی‌های دشمن که در یان مرز اقیانوس به خاطر شرایط فیزیکی آن سعی در آشکار شدن به‌وسیله دستگاه‌های ردیابی دشمن دارند شناسائی می‌شوند.
منبع : مطالب ارسال شده