شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

دانستن نام و دنباله فایل ها


با انتقال آیکان هر فایل به داخل پنجره Run نه تنها نام فایل بلکه کلیه اطلاعات مربوط به محل بایگانی و نام شامل دنباله فایل نیز دیده خواهد شد.
منبع : ستاره زیبای من