جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا


عمارت تخت مرمر ، تهران


تخت مرمر یا «تخت سلیمان» به شكل یك سكوی دیواره‌دار بلند از شصت و پنج قطعه مرمر بزرگ و كوچك ساخته شد و در وسط ایوان مستقر گردید. تخت مرمر در سه سال اول سلطنت كریم‌خان زند در سال‌های 1163 تا 1165 هجری قمری بنا شد. پس از فوت خان زند، آقا محمدخان قاجار (1193 تا 1211 هجری قمری) آن را تكمیل كرد و در سال 1206 هجری قمری دستور داد بیش‌تر مصالح ساختمانی و قطعات نقاشی و تزئینی كاخ سلطنتی كریم‌خان را از شیراز به تهران بیاورند و در ساختن تخت مرمر به كار گیرند.
به دستور فتح‌علی شاه‌قاجار، در سال 1220 هجری قمری یك تخت مرمر بزرگ ساخته شد كه اكنون در وسط ایوان اصلی كاخ قرار دارد و نام اصلی آن تخت سلیمان است. در اطراف این ایوان، آثار نقاشی و تزئینات فراوان دوران قاجار به یادگار مانده است. پس از فتح‌علی شاه، دیگر شاهان قاجار هم به پیروی از اجداد خویش در تكمیل تزئینات و آراستن بناهای كاخ اقدام كردند.
ارتفاع تخت مرمر از كف ایوان نزدیك به یك متر است و از چهار طرف بر دوش شش فرشته و سه دیو و یازده ستون مارپیچ قرار گرفته است. جلوی آن دو پله گذاشته شده كه در طرفین پله‌ نخست، دو شیر حجاری شده است. در گرداگرد آن طارمی‌هایی اسخته شده كه از داخل و خارج كتیبه‌هایی دارد و شعرهایی روی آن به خط نستعلیق خوش نوشته و زراندود شده است.