پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا


ترجمه اصول استنباط


ترجمه اصول استنباط
مترجم : غرویان - محسنشیروانی - علی
محل نشر : قم
تاریخ نشر : ۱۳۸۳/۰۹/۲۴
رده دیویی : ۲۹۷.۳۱۲
قطع : وزیری
جلد : شومیز
تعداد صفحه : ۵۸۴
نوع اثر : ترجمه
زبان کتاب : عربی/فارسی
نوبت چاپ : ۱
تیراژ : ۲۵۰۰
شابک : ۹۶۴-۶۰۱۲-۹۱-۴

این کتاب در دو بخش تنظیم شده است. 'جز اول در مباحث الفاظ, مشتمل بر چهار بحث اولیه است: 1ـ حقیقت شرعیه, 2ـ صحیح و اعم, 3ـ اشتراک لفظی در لغت, 4ـ مشتق (اوامر, نواهی, مفاهیم, عموم و خصوص و مطلق و مقید)... و جز دوم کتاب در ادله عقلی و اجتهادی و اصول عملیه, مشتمل بر سه باب است: 1ـ در احکام قطع به تکلیف, 2ـ در احکام ظن به تکلیف که شامل بحث حجیت ظواهر, اجماع, خبر واحد و غیر آن‌ها است, 3ـ در احکام شک در تکلیف که شامل تحث‌های ذیل است: مباحث برائت, مباحث احتیاط, مباحث تخییر, مباحث استحصاب و در ضمن آن مباحث علم اجمالی نیز مطرح می‌شود و این جز خاتمه‌ای دارد در تعادل و تراجیح و در اجتهاد و تقلید'.