شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا


آزما ـ شماره ۶۴، اسفند ۱۳۸۷ و فروردین ۱۳۸۸


▪ در پوست کرگدن: ص ۴
▪ فیروز مقدس: بحثی در نمادشناسی حاجی فیروز طلایه دار نوروز و بهار / سودابه فضایلی: ص ۶
▪ یادم نمی‌رود؛ این تنها فرصت من است : گفتگو با گیتا گرگانی برنده جایزه پروین اعتصامی برای رمان فصل آخر / ندا عابد: ص ۱۰
▪ رویاهای رنگین در خواب سنگین فقر / عباس پور رباب: ص ۱۶
▪ ادبیات زنان و رنج زیستن / فرج براری: ص ۱۸
▪ نگاهی به گزیده غزلیات شمس به کوشش دکتر شفیعی کدکنی: ص ۲۰
▪ سونیا سانچز / مترجم: بابک رادمنش: ص ۲۳
▪ شعر خودمان: ص ۲۴
▪ کاشف بشریت / لو گراسمن؛ مترجم: معصومه خادم‌نیا: ص ۳۰
▪ نگاهی گذرا به آفریقایی و سبک لوکلزیو / پوران صارمی: ص ۳۲
▪ نسان وحشی مغلوب ماضی / محسن حکیم معانی: ص ۳۳
▪ راوی ساده گی لوکلزیو بودم: گفتگو با اناهیتا تدین مترجم کتاب آفریقایی / حوریه سپاسگزار: ص ۳۷
▪ مردم آسمان / ژان ماری گوستاو لوکلزیو؛ مترجم: آناهیتا تدین: ص ۳۹
▪ زمستان / هوشنگ اعلم: ص ۴۴
▪ کاش چاله‌های روح آدم‌ها کمی کوچک‌تر بود: ص ۴۵
▪ سرگرمی، ماده مفقوده اعلامه حقوق بشر: ص ۴۷
▪ رویداد: ص ۴۸
ماهنامه آزما
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: ندا عابد
سردبیر: هوشنگ اعلم
تلفن: ۶۶۷۳۹۲۲۴ (۰۲۱)
فاکس: ۶۶۷۳۹۲۲۴ (۰۲۱)
صندوق پستی: ۱۶۸۳-۱۹۳۹۵
نشانی الکترونیک: azma_m_۲۰۰۲@yahoo.com
منبع : مرکز تحقیقات و فناوری اطلاعات ویستا (پایگاه اطلاع‌رسانی آفتاب)