پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

۲۹ مارس ۸۹۵ ـ درگذشت دینوری


درگذشت احمد بن داود دینوری دانشمند ، مورخ و ادیب را درآخرین هفته مارس ۸۹۵ میلادی نوشته اند. وی از پژوهشگران و نویسندگان دوران سامانیان بود . آثار دینوری متعدد و معروفترین آنها « اخبار الطوال » شامل رویدادهای تاریخی تا زمان یزدگرد سوم است.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز