شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

۱۴ نوامبر سال ۱۹۴۳ ــ روزولت با ناوجنگی عازم ایران شد


۱۴ نوامبر سال ۱۹۴۳ ــ روزولت با ناوجنگی عازم ایران شد
۱۴ نوامبر سال ۱۹۴۳ روزولت رئیس جمهوری وقت آمریکا برای شرکت در نشست سران متفقین در تهران با ناو جنگی « آیوا » کشور خودرا ترک گفت .
ضمن راه ، اشتباها یک اژدر از ناوشکن « پورتر » که ناو سنگین آیوا را بدرقه می کرد رها شد و به دنباله آیوا اصابت کرد . اگر این اژدر به بدنه اصلی ناو اصابت می کرد احتمال مرگ روزولت و همرانش زیاد بود . نشست تهران در جلسه ۲۸ نوامبر خود در باره چگونگی وضعیت اروپا در صورت شکست هیتلر تصمیم گرفت . ارتش المان در ان زمان در بیشتر جبهه ها در حال غقب نشینی بود . در همین اجلاس سران سه کشور آمریکا ، شوروی و انگلستان یر تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران مهر تاکید گذاردند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز