دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا


طرح‌های آزمایشی در کشاورزی


طرح‌های آزمایشی در کشاورزی
نویسنده : رحیم‌زاده‌خوئی، فرخ,مقدم، محمد,ولی‌زاده، مصطفی
شماره کنگره : ۸و۲آ/S۵۴۰
شابک : ۹۶۴-۵۷۱۴-۱۶-۸
رده دیویی : ۶۳۱
تاریخ نشر : ۸۵۰۷۰۵
تعداد صفحه : ۴۳۰
نوبت چاپ : ۹